Hållbarhetsredovisning inom klädbranschen : En undersökning av branschspecifik hållbarhetsredovisning utifrån intressent- och legitimitetsteori

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Johanna Eriksson; Emma Larsson; Lovisa Henningsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)