How do German industrial leaders evolve their business model towards sustainability : A case study of Adidas AG and Siemens AG

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)