Film och verklighet: En studie av realism och autenticitet i The Passion of the Christ, Bloody Sunday och Bamboozled

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar betydelsen som film har för vår förståelse av olika fenomen och historiska händelser, för förmedling av ideologi samt hur filmskapare arbetar för att övertyga sin publik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)