Budpliktens påverkan på långsiktigt värdeskapande i svenska aktiemarknadsbolag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Annie Fällström; [2020]

Nyckelord: budplikt; värdeskapande;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)