Stabilt med FMT : Hur FMT kan öka stabiliteten hos personer med Down syndrom

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

Sammanfattning:

I detta examensarbete beskriver jag FMT – Funktionsinriktad Musikterapi. Arbetets fokus ligger på att undersöka hur man med hjälp av FMT kan stödja och utveckla balansen och stabiliteten hos personer med Down syndrom. I fallbeskrivningar beskriver jag hur jag har arbetat med FMT-metoden med två personer som båda har diagnosen Down syndrom. Mitt mål har varit att utveckla och stärka deras balans och stabilitet.

 

Min slutsats är att arbete med FMT kan stärka och utveckla balansen och stabiliteten hos personer med Down syndrom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)