Value Innovation i Modebranschen - Hur skapar man Value Innovation i modebranschen

Detta är en M1-uppsats från Lunds universitet/Produktionsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund: Modebranschen är en oförutsägbar och extremt trendkänslig industri där trender har allt kortare livscykel. Snabba förändringar och trender gör industrin väldigt osäker och det skapar svårigheter för modebranschen att förutsäga framtiden och planera i förväg. Den svåra utmaningen för modebranschen är att flertalet modeartiklar bara är trendiga i några veckor eller månader och har därför en mycket kort tid då de är kommersiellt exploaterbara. Konkurrensen blir dessutom hårdare när utbudet blir större i och med globaliseringen och därmed svårare för modeföretagen att ta marknadsandelar. Det är viktigt att företag hittar ett unikt koncept som står ut i konkurrensen. Men vilka faktorer ska man lägga företagets resurser på för att få ut så högt kundvärde som möjligt för så liten kostnad och samtidigt överleva i en mycket konkurrensutsatt bransch? Syfte: Huvudsyftet med denna rapport är att få en större insikt i det upplevda kundvärdet i modebranschen och förstå hur ett företag kan omorganisera sin strategi för att skapa högre kundvärde och samtidigt sänka kostnaderna och skapa ett unikt koncept som gör konkurrensen irrelevant. Delsyftet är att identifiera de befintliga och nya faktorer som är värdeskapande och de faktorerna som går att eliminera och sänka under industristandard. Det bakomliggande syftet är att ge ett förslag till ett koncept till en framtida affärsplan utifrån analyserna som gjorts. Avgränsning: För att förtydliga begreppet ”modebranschen” så åsyftas i den här rapporten en trendmedveten industri där tillverkning och handel med kläder, skor, väskor, och accessoarer, ingår. Det inkluderar inte modefotografer, modemedia, modellagenturer med mera. De fem modeföretagen som deltagit i rapporten är utvalda för att de alla riktar sig till en relativt modemedveten kundkrets. De har medvetet valts ut för att de har olika kundfokus och storlek så att de bättre kan representera modebranschen som helhet. v Metod: Denna studie är baserad på en kvantitativ kundundersökning och en kartläggning av fem olika modeföretag. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för detta arbete är affärsmodellen Business Model Canvas och Blue Ocean Strategy’s hörnsten Value Innovation. Slutsats: Ett förslag på hur man konkret ska lägga upp ett modeföretags affärsmodell presenteras i rapporten där fokus ligger på att höja kundvärdet genom att skapa bra passform och kläder av god kvalitet. Målet är att uppnå ett skräddarsytt plagg på så automatiserat sätt som möjligt med hjälp av en kunddatabas med mått och preferenser. Modeföretaget kommer kunna sänka kostnader genom att lägga mindre resurser på faktorer som ”service i butik”, ”tillgång till fysisk butik” och ”lågpris fokus”, det vill säga man kan höja priset på produkterna och ha mestadels försäljning online. Kostnader kan också sparas in när företaget väljer produktionsland då analysen visar att kunderna inte lägger så stor vikt vid var tillverkningen sker (”Made in Italy”/”Made in Bangladesh”). Förutom detta kommer det inte läggas en större vikt vid att marknadsföra märket i sig utan konceptet ska sprida sig från nöjda kunder och skapa en spännande mystik kring märket. Tanken är inte att fokus är att bli ett välkänt märke där loggan är i fokus utan att kläderna och konceptet ska tala för sig själv. De faktorer som kommer göra att modeföretaget skapar ett helt nytt koncept och tar sig bort från konkurrensen är ”Individanpassat”, ”Skräddarsytt”, ”Pantsystem”, ”Passionerat band” och ”Ökat hållbarhetstänk”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)