"Hon har ju blivit brun som en piga" - en nyhistorisk analys av Jane Austens karaktär Elizabeth Bennet i romanen Stolthet och fördom

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker huvudkaraktären Elizabeth Bennet skiljer sig från andra kvinnor i sin samtid när det gäller kvinnoidealet,om hon kan räknas som en tidig feminism och hur hennes syn på äktenskapet är.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)