Den digitala upphovsrätten - Utvecklingen av rättighetshavarens ställning gentemot typiska slutanvändare inom EU:s inre marknad.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)