Ingen kvinnokamp utan klasskamp - kvinnokampens ställning inom vänsterpartiet 1972-1996

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: I denna uppsats undersöker författaren kvinnokampens ställning i Vänsterpartiet kommunisterna samt vänsterpartiets under perioden 1972-1996.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)