Novis i akuta situationer Den nyexaminerade sjuksköterskans upplevelse av akuta situationer på vårdavdelning

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Lovisa Ahlgren; Erica Axman; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)