Optimering av packkonfiguration inom varuflöde

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

Sammanfattning:

Allt fler detaljhandelskoncerner möter problem med att optimera fördelning och påfyllning av produkter till butiker. Ledtiderna inom modeindustrin är långa och återförsäljarna måste planera sina inköp flera månader i förväg för de kommande säsongerna. Produkterna paketeras hos tillverkarna innan de skickas vidare till centrallagret. Beslut om packstorlekar tas i samband med inköpsordern. Genom att paketera flera lagerhållningsenheter (SKU) tillsammans ökar effektiviteten och kostnader i leveransflödet reduceras, samtidigt kan felfördelningskostnader uppstå. Detta examensarbete är utfört åt Venue Retail Group som är en ledande aktör i norden inom accessoarer, resetillbehör och skor. Syftet med examensarbetet är att finna de åtgärder inom packutformningen som skulle kunna generera ökad genomförsäljning för Venue Retail Groups egenproduktion av syntetväskor. I examensarbetet formuleras förpackningsproblemet som ett optimeringsproblem. En modell utformas för bestämning av optimal packkonfiguration som tillfredsställer varje butikskategoris prognostiserade efterfrågan med målet att minimera de totala kostnaderna. Genom kartläggning av produkternas varuflöde samt identifiering av kostnader relaterade till packkonfiguration föreslår examensarbetet en ändring av Venue Retail Groups befintliga packstrategi som kan uppnå en bättre genomförsäljning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)