The Self-identification and Media Literacy Of Middle Class through Media in China : An Empirical Study in Beijing

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Författare: Ke Zhang; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)