Digitaliseringens påverkan på musikproducentens arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Musikhögskolan

Författare: Andreas Wendelsson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)