Analys av gradering : Granskning av gradering gjord för ett svenskt modeföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Författare: Emma Skytt; [2016]

Nyckelord: Gradering; Måttlista; Storlekar; Konfektionsteknik; Kläder;

Sammanfattning:

Detta examensarbete har gjorts mot ett svenskt modeföretag som på grund av bristande graderingskunskaper har haft ofullständiga skillnadsmåttlistor. Detta ledde till att leverantörerna fick relativt fria händer vid gradering då dom inte hade många mått att gå efter. När en ny mönsterkonstruktör anställdes av företaget upprättades nya måttlistor som gavs till leverantörerna för att säkerställa att graderingen är den samma oavsett vilken leverantör som tillverkar modellen. Då modeföretaget endast kontrollerar grundstorlekarna i varje modell, storlek 36 i dam och 48 i herr, kontrollerades det aldrig ifall den nya graderingen följdes. Genom att 5 plagg som återkommer säsong efter säsong har mätts av i alla tillgängliga storlekar har det kunnat analyseras hur leverantörerna har graderat plaggen. Personal från en av modeföretagets butiker intervjuades för att se hur den avvikande graderingen på de avmätta plaggen upplevdes av företagets kunder. Graderingen på två av modellerna kontrollerades med hjälp av leverantörernas graderade mönster. Graderingen på mönstren jämfördes sedan mot de avmätta plaggens gradering samt mot det som sagts under butiksintervjun. Resultatet av de olika stegen var att plaggen inte är så mycket felgraderade utan de avvikande måtten på de avmätta plaggen har uppstått under någon annan del av tillverkningen och inte på grund av felgradering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)