Spoiler alert : En analys av kvinnliga karaktärer i tv-serien Homeland ur ett nationsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

Författare: Agnes Venäläinen; [2014]

Nyckelord: genusvetenskap; Homeland; nation; tv-serie;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)