Jungiansk analys av Bertoluccis La Luna

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning: I uppsatsen analyseras La Luna av Bernardo Bertolucci utifrån ett jungianskt perspektiv med fokus på månsymboliken i filmen och medvetandets utveckling för att utnyttja mindre använd jungiansk teori inom filmanalys och samt för att fortsätta det jungianska analyserandet av Bertoluccis filmer. Analysen jämförs med de tidigare jungianska analyserna av Bertoluccis filmer och hur analysen står i relation till den jungianska filmteorin som har ökat i populäritet de senare åren. Analysen kommer också försöka visa på filmmediets drömlika potential.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)