Performativt prat i populära podcasts : En kvalitativ innehållsanalys med fokus på samtal mellan två samkönade svenska poddar

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Författare: Ester Björk; Johannes Glans; [2023]

Nyckelord: Podcast; Kön; Normer; Språk; Humor;

Sammanfattning: En av de största medieplattformerna idag är podcast, där underhållning kan avnjutas var än du är. Med dess genomslag följer också frågan om hur språket påverkar nuvarande könsnormer och hur det kan förstora de problem som befinner sig däri. För att besvara denna fråga har vi jämfört två av de största samkönade poddarna i Sverige. Vi har analyserat fyra avsnitt genom en innehållsanalys med fokus på samtal och sedan transkriberat dem.  Resultatet visade att, även om stor del av tidigare forskning visade på en liknande bild av hur män och kvinnor talar är det kanske inte så enkelt som att “män säger si och kvinnor så”. Det finns fler faktorer som kan och bör inkluderas vid konstruktionen av kön. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)