A Yield Spread Analysis of the Green Bond Premium and Liquidity in the Swedish Green Bond Market

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Sara Bendrioua; Caroline Jarbratt; [2019-07-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Finance

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)