Svarta skjortor och svarta kjolar : En undersökning om fascistiska suffragetter och British Union of Fascists kvinnosyn

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Denna uppsats ämnar finna de faktorer som drev före detta suffragetter till att ansluta sig till den fascistiska organisationen British Union of Fascists (BUF), samt redogöra för organisationens syn på kvinnors och kvinnors roll i samhället.  BUF grundades 1932 och var den största och mest framstående fascistiska gruppen i Storbritannien under mellankrigstiden. I samband med att organisationen nådde sin höjd i mitten av 1930-talet blev den ökänd för sina våldsamma möten och konfrontationer med politiska motståndare. De våldsamma metoderna som fascisterna använde skulle alienera dem från den breda brittiska politiken. När BUF proklamerade sitt stöd för Adolf Hitlers Nazityskland kom organisationen att fördömas av både den brittiska allmänheten och de etablerade partierna. British Union of Fascists skulle motsätta sig andra världskriget och uppmanade regeringen att förbjuda organisationen och arresterade många högtuppsatta medlemmar 1940. Fascismen var känd för att ha en patriarkal, traditionalistisk och reaktionär syn på kön och kvinnor. Men trots detta lyckades organisationen attrahera tidigare suffragetter. Så hur kunde de som tidigare kämpat för jämställdhet gå med i en rörelse som motsatte sig jämställdhet? Vilken syn hade BUF på kvinnan och kvinnorollen? För att svara på detta har jag studerat och analyserat ideologisk text skrivna av organisationens grundare och ledare Oswald Mosley samt andra fascistiska medlemmar. Jag har också använt mig av tillgänglig forskning från etablerade professorer och historiker för att nå en slutsats.   Resultatet visar att British Union of Fascists hade en mycket traditionalistisk och reaktionär syn på kvinnan och kvinnorollen. Svaghet betraktades och beskrivs som feminint och manlighet betraktades och beskrivs som styrka. BUF ansåg att kvinnan rent naturligt föredrog hemmet framför arbete och att moderskapet var kvinnans högsta kallelse i livet. Fascisterna betraktade kvinnors framgångar i kampen för jämställdhet som samhällets degeneration och förfall. Resultaten visar även att det fanns många faktorer som drev de tidigare suffragetterna till British Union of Fascists. Vilka faktorer som var avgörande beror på suffragetten i fråga. I min forskning har jag hittat tre exempel på tidigare suffragetter som gick med i BUF. Dessa var Norah Dacre Fox, Mary Sophia Allen och Mary Richardson. De faktorer som fick Norah Dacre Fox att ansluta sig till BUF var primärt möjligheten för sig och sin partner att få politiska karriärer. Fox hävdade att BUF var suffragettrörelsens arvtagare men jag har inte hittat några bevis för att detta var en primär faktor som fick henne att gå med i organisationen. De faktorer som fick Mary Sophia Allen att gå med i BUF var sannolikt krigsutbrottet 1939. Allen var sedan tidigare en beundrare av Adolf Hitler vilket troligtvis fick henne att motsätta sig ett krig mot dennes regim. Hon tjänstgjorde även under första världskriget och var troligtvis väl medveten om krigets fasor, något som kan ha bidragit till att hon motsatte sig ett nytt krig. De faktorer som fick Mary Richardson att gå med BUF var att hon ansåg att organisation och fascismen som ideologi var det enda som kunde rädda landet från stagnation. Richardson såg också mycket i BUF som påminde henne om suffragettrörelsen, och som en militant suffragett i sin ungdom kan BUFs militarism och paramilitära aktioner ha varit attraktiva. Det är därför troligt att de faktorer som fick Richardson att gå med i fascisterna var en kombination mellan att tro på dem som en politisk kraft såväl som deras militanta tillvägagångssätt. Richardson lämnade organisationen efter interna bråk och kom att anklaga organisationen för att i själva verket motarbeta kvinnors rättigheter. Strävan efter jämlikhet kan därför mycket väl ha varit en bidragande faktor till att hon anslöt sig till fascisterna, men jag har inte hittat några bevis som uttryckligen pekar på detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)