Likgiltighetsuppsåt i teori och praktik : Ett dilemma för rättstillämpningen?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Jakob Werme; [2021]

Nyckelord: Juridik; Straffrätt; Uppsåt; Likgiltighetsuppsåt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)