"Jag har ju bra värderingar egentligen... men dålig karaktär" : En kvalitativ studie om vägen in i ett drogmissbruk

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Tina Ivaska; Elias Nordlund; [2012]

Nyckelord: drogmissbruk; missbruk; beroende;

Sammanfattning:

Missbruk är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde och ett mångfaktoriellt problem. Det som framkommit i tidigare studier är att det finns biologiska, sociala och psykologiska faktorer som påverkar en människas väg in i ett missbruk. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personer med pågående eller tidigare drogproblematik utifrån sina livsberättelser beskriver sin väg in i missbruket. Med droger syftar vi i denna uppsats till narkotikaklassade droger. Kvalitativ metod har använts i studien och detta genom ostrukturerade intervjuer med en narrativ utgångspunkt. Något som framkommit är att det är svårt att hitta en förklaring som är konstant och som anses vara enda faktiska orsaken till missbruket. Några orsaker som respondenterna tagit upp som eventuellt bidragande till drogmissbruket är nyfikenhet, ångestlindring och verklighetsflykt. Även alkohol och familjeförhållanden har tagits upp som eventuellt bidragande faktorer. Vidare har det framkommit att drogbruket i första hand inte handlar om att en känsla utan för att slippa en annan. Resultaten av studien pekar på att vägen in i ett missbruk är en process. Det är inte enstaka händelser eller faktorer som leder en person in i ett missbruk utan många faktorer som samspelar. Dessutom verkar syftet med att ta drogen förändras över tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)