Färg och ljus ur ett upplevelseperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Färg och ljus används som upplevelsegeneratorer nyckelord: upplevelse, färg och ljus

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)