Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m., dess rättsverkningarna och EKMR : Frågor om rättssäkerhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Daniel Wåhlin; [2014]

Nyckelord: LOB; EKMR; ÖVERKLAGANDE; RÄTTSSÄKERHET;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)