"Båtsman, du är min egen lilla lusehund" : En analys av relationen mellan barn och djur i fem verk av Astrid Lindgren

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)