Stressade socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever sin arbetssituation kopplat till stress på ett socialkontor i Malmö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Author: Kadenic, Sanita. Stressed social secretaries in financial assistance. A qualitative study on how social secretaries experience their working situation linked to stress at a social office in Malmo. Degree project in social work, 15/30 högskolepoäng. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Social Work, 2022.   The purpose of this study is to investigate how social secretaries who work in financial assistance experience their work situation in relation to stress. The empirical data was collected through nine semi-structured interviews with social secretaries working in financial assistance. Furthermore, coping and Karasek and Theorell’s demand-control model have been used as theoretical starting points. The Collected empirical evidence has been analyzed based on the selected theories and the state of knowledge. One of the central points of departure in this study was that social secretaries explained which factors contributed to stress in the workplace and which measures exist in the workplace to prevent stress, among other things.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)