Språket, rollen og meg. - En undersøkelse om hvordan jeg autentisk kan gestalte musikkdramatikk på et fremmedspråk. Marie Gårseth Gathe Självständigt arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: For min bacheloroppgave å jeg å undersøke hvordan man kan gestalte musikkdramatikk på enautentisk måte på et fremmedspråk. Gjennom intervjuer, tilbakeblikk på gamle prosjekt og enundersøkelse i meg selv og mitt kunstneriske meg kom jeg fram til noe man kan kalle et slagsresultat. Det finnes flere veier til mål, men gjennom min egen undersøkelse handlet det i bunn oggrunn om å få en bakgrunn i språket, som gjør at ordene kan resonnere fritt i kroppen. Det gjør at mansom skuespiller kan være nærværende med kropp og sinn og får en mulighet til å slippe det ytre øyet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)