Selektiva distributionssystem som begränsar internethandel - EU-domstolens senaste bedömningar att godkänna begränsningar av internethandel i ljuset av målet att utveckla en digital inre marknad.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Hanna Gustafsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)