Guds inre och Guds yttre. : Karl Rahner och Jürgen Moltmann om treenig Gud som (o)personlig och (o)berörbar – klassiker eller modernister?

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)