Andlighet och socialt arbete : En kvalitativ studie kring socialarbetares andlighet i förhållande till deras dagliga sociala arbete och psykiska hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Katarina Grisiger; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)