ARV OCH LÅN I SVERIGES MEDELTIDA LAGAR

Detta är en L2-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Patrik J. Andersson; [2013-09-13]

Nyckelord: Språkhistoria; Medeltidslagar; Lånord; Fornsvenska; Lågtyska;

Sammanfattning: B-uppsats i Nordiska språk vid Institutionen för Svenska språket,Göteborgs universitet, våren 2013. Handledare: Rickard Melkersson. Examinator: Einar Korpus.Satt i Junicode.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)