HBTQ-certifiering på svenska folkbibliotek : En enkätstudie av de Svenska folkbibliotekens bestånd och verksamhet riktad mot HBTQ

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: The study explores the amount of books and other media containing LGBT themes available and the activities aimed towards LGBT people in Swedish public libraries. A comparison was also made between libraries with a LGBT-certification and a study of the librarians' opinions about the certification and their work with LGBT-issues. This is done through a survey sent to a sample of Swedish public libraries and all libraries with a LGBT-certification. The results show that media stocks and activities directed toward LGBT people is relatively small, the work of the LGBT-certified library was on average larger. The librarians were generally positive about the activities towards LGBT people but felt that these activities should be expanded.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)