Utformning av företagsentré som speglar Autofrics kompetens och värden

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Denna rapport beskriver ett examensarbete som utförts för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, vid Karlstads universitet. Projektet har handlat om att ta fram ett förslag på en entré till ett industriföretag. Företaget är Autofric AB i Hagfors, som tillverkar spiraler och skruvtransportörer. De har tidigare haft ett tak utanför dörren som de var tvungna att riva ner. Entrén ska spegla företaget och inge kvalitet, företaget ville också kunna tillverka den själva, i så stor utsträckning som möjligt. Under projektet har därför olika förslag på att använda spiraler i entrén tagits fram. Fokus har i detta projekt lagts på utformning av ett skal som kommer att utgöra gestalten. Företaget har själva tagit på sig att utforma bärande konstruktion. Entrén har undersökts med avseende på semantik, vissa lagar för byggnation och lite handplockad teori kring formgivning. Det är ett projekt som har följt produktutvecklingsprocessen och som utnyttjat styrkan av modeller som visuellt hjälpmedel. Med hjälp av en samling kartongskisser, som växte sig större och större under projektet, en hel del goda råd från en arkitekt och företagets egna synpunkter kunde ett förslag som uppfyller önskemålen och svarar på frågeställningen tas fram. Det resulterade i ett halvmåneformat tak som vilar på två pelare. Pelarnas tvärsnitt är hämtat från maskinerna som företaget tillverkar. En upplyst logga finns integrerad i takets framsida. Entrén kan tillverkas till största delen i material och med maskiner som finns tillgängliga hos företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)