Vägfärjans kritiska värden Vägfärjans betydelse för uppfattningen om platsidentitet i ett skärgårdslandskap

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård medinriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2021, 180 hpGrundnivå2021:21

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)