Att skildra ett konstnärskap litterärt : En studie av Artur Lundkvists roman Livsälskare, svartmålare – en fantasi om Goya

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)