Specialpedagog eller allt i allo?- en studie om några specialpedagogers yrkesroll på gymnasiet. A study of some special education teachers´professions in secondary school

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: En studie om specialpedagogers yrkesroll på gymnasiet, hur den uppfattas av specialpedagoger och vad examensordningen föreskriver.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)