3D-scanning : Volymberäkning vid scanning av bergvägg

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Författare: Stefan Svahn; [2014]

Nyckelord: 3D-scanning; Volymberäkning;

Sammanfattning:

Scanning är ett verktyg som har utvecklats mycket och används mer och mer inom geodetisk mätning. Instrumenten har blivit mer pålitliga med högre kvalité på resultaten, därför är det viktigt att eliminera de problem som kan skada scanningens pålitlighet. Det problemet som ska undersökas och testas i det här examensarbetet uppstår när man till exempel scannar en bergvägg. Man vill få en så lik avbildning av bergväggen som möjligt för att sedan kunna göra volymberäkningar emot bergväggen. Avbildningen av bergväggen består av ett moln av punkter som tillsammans skapar en 3D-modell av bergväggen.

 

Om det ska fyllas med betong emot bergväggen så måste man veta vilken volym betong det kommer gå åt, därför är det viktigt att modellen av bergväggen stämmer. Problemet är att modellen kan visa sig att vara fel beroende på hur man har scannat. Det är när bergväggen är så pass ojämn och att man inte kan scanna från alla vinklar som det uppstår så kallade skuggor i modellen, en hålighet i berget kan då i modellen istället vara fylld. Detta gör att det går åt mer volym när man ska fylla igen vilket kan bli dyrt för alla inblandade.

 

För att testa detta ska flera olika metoder testas under arbetet, olika typer av instrument, täthet mellan punkter, olika infallsvinklar och manuell scanning. Det som är intressant att se är hur pass mycket metoderna skiljer sig mellan varandra och genom att jämföra dessa så kan man få fram ett resultat som visar vilken metod som är mest trovärdig.

 

Arbetets resultat och analys finns att läsa senare i den här rapporten där man också får svar hur arbetet genomfördes och hur metoderna skilde sig emot varnadra. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)