Filmmanusens funktion i Quentin Tarantinos bildspråk : Jämförelseanalys av två manus - Hateful Eight och Reservoir Dogs

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Författare: Utkan Buyukada; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: This essay is a comparative analysis of Quentin Tarantino´s first, Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992), and his latest screenplay, Hateful Eight (Quentin Tarantino, 2015). Focus of the essay is Tarantino as a screenwriter and investigates the correlation between visual intentions and formation of their effects on film. The starting point of the essay is a theoretical approach where the connection between screenplay and film is discussed as a continuous process. A description of the screenplay and the rules of its format precedes the analysis part of the essay. Focus on the analysis is the visual instructions in screenplay text and correlation between these instructions and the film. Two versions of each script will be used in the essay. The analysis is divided in three parts. First, the two different version of the screenplay will be compared separately; second, each script will be compared with the film and third, the two scripts from each movie will be compared with one and other. The conclusion of the thesis summarizes, the function of the screenplay in Tarantino´s work and discusses the possibilities for the screenplay in the filmmaking process and the complex relationship between script and film as well as the intentions of the script mirrored in the film.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)