Sociala medier som marknadsföringsverktyg : En studie om hur företag kan välja och hantera interna processer vid marknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Erik Bergstrand; Elinor Hallin; Jenz Jangdin; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)