Lika men olika? Redovisning av effektivitet inom statliga myndigheter.

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)