Påverkar Självutvärdering Kvalitén på Idéer vid Idégenerering

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka om självevaluering påverkar kvalitén på idéer vid idégenerering. Skillnaden mellan självutvärdering och expertutvärdering undersöktes och Geneplore validerades. Experimentet hade 59 deltagare, 30 deltagare i 14 experimentgrupper och 29 deltagare i 13 kontrollgrupper. Idéerna från gruppen som gjorde självutvärdering hade ett signifikant lägre nyhetsvärde, men det fanns ingen signifikant skillnad på den totala kvalitén. Denna studie kan alltså inte visa på någon förändring av kvalitén på idéer när man använder självutvärdering. De idéer som har lågt nyhetsvärde kom först i både experiment och kontrollgruppen vilket stämmer med geneplore-modellen (Finke, 1992). Självutvärderarnas resultat korrelerar med experternas, men det finns en signifikant skillnad i nivå på nyhetsvärdet där självutvärderingen hade signifikant högre värde än expertutvärderingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)