Samhällets strukturer: Vad Collier inte såg

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Paul Colliers forskning kring fattigdom har både hyllats och kritiserats av forskningsvärlden. Hans teori om de fyra fattigdomsfällorna, som presenteras i boken The Bottom Billion (2008), anses ge förklaring till varför en grupp länder har fastnat i fattigdom. Hans liberala teori ser främst till ekonomiska aspekter som låga inkomster, låg tillväxt och naturresursberoende. Denna uppsats försöker lyfta fram kritik mot denna teori och samtidigt bredda förståelsen för varför länder fastnar i fattigdom. Med situationen i Nigeria som exempel, analyseras orsakerna till fattigdom ur ett strukturellt perspektiv med hjälp av konstruktivismen och feminismen. Dessa teorier visar hur även andra aspekter, såsom etnisk, religiös och könsbaserad diskriminering, har stor betydelse för ett lands ekonomiska utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)