Vänskapens känslomässiga funktion : Emotiver, känsloregim och känslomässiga tillflyktsorter i Hedvig Elisabeth Charlottas dagboksanteckningar, ca 1775-1797

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning: This essay examines the emotional function of friendship between the Swedish Duchess Charlotte (1759-1818) and her lady-in-waiting Sophie. Charlotte was the Swedish monarch’s sister-in-law and is well-known for her political memoirs. Her memoirs are dedicated to Sophie which makes up for this essay's choice of subject. By interpreting the emotional expression's performative emotional experience in Charlotte's memoirs, her and Sophie's bonds of friendship will be clarified. The results of the examination shows Charlotte's and Sophie's bonds of friendship as well as their emotional function.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)