Ryska språkets roll i Finland : Undersökning av språkets synlighet i dagens finska samhälle

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Slaviska språk

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om vilken status det ryska språket har i dagens finska samhälle och hur den har förändrats. Undersökningen består av en förklaring av situationen i historien och idag, analys av en intervju med den finsk-ryska skådespelaren Alina Tomnikov och en analys av finska medias bild av ryskspråkiga i Finland. Resultat av undersökningen är att det ryska språkets status i det finska samhället och finländares omdöme om ryssar och ryska språket har förbättrats. Mina frågeställningar är om ryska språkets möjligheter och kunskaper i Finland och vad det innebär att vara ryskspråkig i det finska samhället. I arbetet fokuserar jag på Finlands huvudstadsområde och dess ryskhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)