Straffrätten inom den Europeiska Unionen : - samarbetet med de överstatliga inslagen och den straffrättsliga harmoniseringen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)