Self-energy effects in BCS superconductors

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fysik

Författare: Gunnar Bollmark; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)