”Det handlar om att skapa interaktion” : En kvalitativ studie kring behandlares erfarenheter av djurassisterad terapi med hund och/eller häst och hur den kan upplevas för ungdomar med psykisk ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Belinda Johannesson; Hanna Lundqvist; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)