Produktivitetsmodellen : Hur kan detaljhandelsbutiker arbeta med produktivitet och lönsamhet med hjälp av denna modell

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Författare: Therese Assarsson; Matilda Sellgren; Olivia Adolfsson; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)