Vad är ens demokrati? Hur Sveriges etablerade politiker definierar begreppet demokrati i sitt försvar av den.

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Inas Hamdan; Linnea Månsson; [2022]

Nyckelord: Law and Political Science;

Sammanfattning: När man försvarar demokratin så definierar man även, medvetet eller omedvetet, demokratin. Vare sig det är frågan om folket, folksuveräniteten, rättigheter eller demokratins utmaningar, så har olika personer olika definitioner. I denna B-uppsatsen har vi därför tittat på fem etablerade politikers försvar av demokrati. Genom en idéanalys har vi kommit fram till att svenska etablerade politiker har en medborgerlig syn på folket. Dessutom anser de folksuveräniteten är grundbulten för svensk representativ demokrati. De har en maximalistisk syn på demokrati, där den ska inkludera en rad fri-och rättigheter bortom det rent procedurella. Dessa fri-och rättigheter sträcker sig från yttrande-och föreningsfrihet, till forskning-och mediefrihet, samt skydd för minoriteters rättigheter - även om de sistnämnda inte var ett fokus för alla. Slutligen har de flesta en syn att populism är både en väckarklocka för och ett hot mot demokratin. En intressant upptäckt i denna uppsats var att de etablerade politikernas åsikter korrelerade på ett sätt som skiljer sig från samarbetspar från partierna de tillhör(de).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)