Är det Liberal eller Marxistisk/Socialistisk Feminism som är den mest dominanta i de Argentinska Feministiska organisationerna idag?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Författare: Pia Johansson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)