Normer för en kvinnlig kommunist : om Arbetsbiens kärlek i debatten om kvinnan i den svenska kommunistiska rörelsen under mellankrigstiden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

Sammanfattning: Mycket forskning har förts kring Alexandra Kollontajs politiska liv, men mindre kring de skönlitterära verk hon har gjort. I denna uppsats åskådliggör jag Arbetsbiens kärleks förhållande till den samtida svenska kommuniströrelsen, men visar även hur en sådan analys kan bidra till en mer nyanserad läsning av hennes normering för sexualiteten, den kvinnliga kroppen och det kvinnliga arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)